Tüketici Hukuku
Tüketicinin korunması, hem özel hukukun, hem de kamu hukukunun çeşitli dallarını ilgilendiren bir konudur. Tüketicilerin mal ve hizmet piyasalarında yaptıkları hukukî işlemlerde girişimciler tarafından sömürülmelerinin önlenmesini hedefleyen düzenlemeler kadar, tüketicilere sunulan mallarda zorunlu standartlar öngören, besinlerin üretiminde bazı kimyevî maddelerin kullanılmasını yasaklayan düzenlemeler de onların korunmasına yöneliktir. Bu bakımdan tüketicileri korumaya yönelik düzenlemelerin tek bir hukuk dalına ilişkin kanunlara indirgenmesi mümkün değildir. Nitekim tüketici, birçok ülkede yıllarca genel hukuk sistemi içinde Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku gibi çeşitli hukuk dallarına ait kurallarla korunmuştur. Fakat, dağınık ve birbiriyle bağlantılı olmayan, özellikle de eşitlerarası ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tüketiciler için yeterli bir koruma sağlayamayacağı da açıktır Bu ihtiyacı karşılamak üzere 1900’lü yılların sonlarına doğru Batı ülkeleriyle birlikte ülkemizde de Tüketici Hukuku adı altında tüketici haklarını temel alan, tüketiciyi korumaya yönelik, kendine özgü kuralları ve kurumlarıyla yeni bir hukuk dalı gelişmeye başlamış ve günümüzdeki mevcut halini almıştır.

Başlıca işlemlerimiz
* Mal veya hizmetin ayıplı olması halinde ücretin iadesi,
* Malın ücretsiz tamiri veya başka bir malla değiştirilmesi taleplerinin Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri nezdinde takibi
* Kredi kartı işlem ücretlerinin takibi
* Ayıplı mal neticesinde tüketicinin uğradığı zararlar kapsamında tazminat talebi
* Tüketici hakem heyeti başburuları
* Tüketici Mahkemelerine başvuru ve işlemlerin takibi
* Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin ihtilafların takibi
* Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar
* Taksitle satış sözleşmeleri, cayma hakkının kullanılması
* Konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
* Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerine yönelik ihtilaflar
* Devre tatil ve paket tur ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
* Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar