Spor Hukuku
Spor Hukuku; sporcuların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen kurallar, spor kuruluşlarının yapısı, faaliyetleri ve aralarındaki ilişkiler, antrenörler başta olmak üzere, sportif yaşamı yönetenlerin eylemleri, yükümlülükleri ve sorumlulukları, spor gerçek ve tüzel kişilerinin davranışları, sporda adil oyun ilke ve uygulamaları, sporda yargı organlarının hukuksal varlığı ve bunlar arasındaki ihtilafları usul ve esastan çözümleme kurallarını içeren bir hukuk dalıdır.

Başlıca işlemlerimiz
* Profesyonel futbolcu sözleşmesi
* Oyuncunun hâlihazırda bir kulüple sözleşmesinin devam edip etmediği
* Sözleşme müzakereleri
* Sözleşme imzalanması
* Sözleşme dönemi esasli unsurlarin (essentialia negotii) incelenmesi
* Sözleşmelerde yer verilen hakli nedenle fesih kayitlari
* Kulüpler açisindan hakli nedenle fesih halleri