Sözleşme Hukuku
Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan hukukî işlemlere denir. Sözleşmelerin genel olarak belirli bir biçimde yapılması zorunlu değildir. Ancak bazı tür sözleşmelerin yasalarda öngörülmüş şekilde yapılması gerekmektedir. Taşınmaz malların satış sözleşmeleri buna örnek verilebilir.

Bir sözleşmenin geçerli olabilmesi, taraflarının irade beyanlarının uyum içinde olmasını gerektirir. Tarafların sözleşmeyi özgür iradeleriyle ve bilinçli olarak yapmış olmaları gereklidir. Taraflardan birinin zorlanması (cebir), korkutulması (tehdit) ya da aldatılması (hile) yoluyla yapılan sözleşmeler geçerli olmayacaktır. Yasalara göre ergin sayılmayanlar, akıl hastaları, çocuklar sözleşme yapamaz. Konusu yasalara ya da ahlaka aykırı sözleşmeler yapılamaz.

Sözleşmenin taraflarından biri sözleşmede belirtmiş olan yükümlülüklerini yerine getirmezse karşı taraf mahkemeye başvurabilir. Mahkeme haksız tarafı yükümlülüğünü yerine getirmeye zorlar ya da sözleşmeye uyulmamasından doğan zararın ödenmesine karar verir.

Başlıca işlemlerimiz
* Proje finansman sözleşmeleri
* Gayrimenkul geliştirme sözleşmeleri
* Gayrimenkul yönetim sözleşmeleri
* İnşaat sözleşmeleri
* Mimarlık sözleşmeleri
* Acentelik sözleşmeleri
* Bayilik sözleşmeleri
* Yönetim danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
* Telif hakları sözleşmeleri
* Kira sözleşmeleri
* Danışmanlık sözleşmeleri
* Hizmet sözleşmeleri
* Hisse devir sözleşmeleri
* Ortaklar arası sözleşmeler
* Alım satım sözleşmeleri
* İş sözleşmeleri
* Kredi sözleşmeleri
* Lisans sözleşmeleri
* Sigorta sözleşmeleri