Gayrimenkul ve Kira Hukuku
Bir eşya hukuku terimi olan gayrimenkul, genellikle ekonomik bir terim olarak kullanılmaktadır. Arsa, arazi, bina, apartman, işyeri, konut, villa, fabrika ve benzeri değerlerin genel adı olarak kullanılışı oldukça yaygındır.Gayrimenkul hukuku, Türkiye’de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Kira sözleşmesi ise, bir malın kullanılma ve yararlanılma hakkının bir bedel karşılığında başkasına devrini öngören ve şahsi bir hak doğuran sözleşmedir.

Kira sözleşmelerinin, yazılı olarak yapılma zorunluluğu yoktur. Sözlü olarak yapılan ve fiili olarak uygulanan kira sözleşmeleri de mevcuttur. Sözlü ve fiili olarak uygulanan kira sözleşmeleri ispatlandığı takdirde geçerli sayılacaktır. Adi kira sözleşmelerinde, belirli süresi bulunan kira sözleşmelerinde sözleşmenin sona ermesine rağmen kiracılık ilişkisi bitmemiş ve devam ediyorsa bu durumda belirli süreli kira sözleşmesi belirsiz süreli kira sözleşmesine döner.

Başlıca işlemlerimiz
* Gayrimenkul alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması,
* Tapu işlemlerinin takibi,
* Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması,
* Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
* Kentsel Dönüşüm Projelerinde sözleşmelerin hazırlanması,
* İpotek tescil ve terkin işlemlerinin takibi ile ipoteğin fekkine ilişkin davalar,
* Tescil, bedel iadesi ve tazminat davaları,
* Miras Hukukuna ilişkin, tapu iptal ve tescil davalarının takibi,
* Hata, hile ve muvazaa sebebiyle, tapu iptal ve tescil davalarının takibi,
* Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve tahliye davaları,
* Önalım, intifa ve geçit hakkı sözleşmelerinin hazırlanması,
* Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ve bedel tespiti davaları
* Site yönetim ve danışmalık hizmetleri