Fikri Mülkiyet Hukuku
Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikrî mülkiyet hukuku, sınai hakları ve telif mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır.

Sınai mülkiyet hakları; korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesini gerekli görmektedir.

Telif hakları ise, eserin meydana getirilmesi sonucu kendiliğinden doğar. Koruma, söz konusu bir eserin kamuya sunuluşu ile birlikte kendiliğinden sağlanmaktadır. Bunun için herhangi bir bildirim yahut tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunması söz konusu değildir.

Başlıca işlemlerimiz
* Tecavüzün ref’i davaları
* Tecavüzün men’i davaları
* Tecavüzün tespiti davaları
* Eser sahibinin tespiti davaları
* Manevi hak ihlali halinde maddi ve manevi tazminat davaları
* Maddi hak ihlali halinde maddi ve manevi tazminat davaları
* Markaların, patentlerin, tasarımların tescili hususunda danışmanlık hizmeti sunulması,
* Marka ve patent hukuku genel dava takibi ve danışmanlık,
* Marka ve patent haklarına ilişkin alım, satım ve devir sözleşmelerinde hukuki danışmanlık,
* Haksız rekabet hukuku hakkında hukuki danışmanlık sağlanması,