Ceza Hukuku
Ceza hukukunun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. Bu nedenle; Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.

Başlıca işlemlerimiz
* Şikâyet dilekçesi,
* Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması,
* Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması
* Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,
* Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,
* Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,
* Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
* Temyiz dilekçesi hazırlanması